Velkommen til
Høje Taastrup Rotary Klub

Rotary er et lokalt og internationalt netværk
af aktive erhvervsfolk, ledere og selvstændige med et højt engagement, som sætter en ære i at leve efter høje etiske standarder.

Høje Taastrup Rotary Klub

Der er 1,2 millioner rotarianere i 35.000 klubber, der udfører velgørende og humanitært arbejde over hele verden. Dette netværk af klubber danner Rotary International.

Et helt almindeligt klubmøde i Høje Taastrup Rotary:

Erhvervsnetværk

Rotary i Danmark vil være det mest attraktive tværfaglige netværk af engagerede mennesker, der vedkender sig et humanitært ansvar lokalt såvel som globalt.

Rotary International

Målet for klubberne er dels at udgøre et netværk for medlemmerne samt at hjælpe og skaffe service i klubbens nærområde såvel som i resten af verden

Ungdomsudveksling

Danmark sender henved 200 unge ud i verden og lige så mange unge kommer til Danmark. I løbet af et år bor de unge 3-4 måneder hos forskellige værtsfamilier.

Se kalender

For at få et overblik over vores møder eller events hos Høje Taastrup Rotary Klub kan du tilgå vores mødekalender og få et overblik. Kontakt os hvis du har nogle spørgersmål.

Vores sponsorer

Organisationen har mange formål

Det er et socialt netværk, hvor der i særlig høj grad lægges vægt på venskabelige sammenkomster.
Men Rotary giver også en større viden til sine medlemmer via et stort antal foredrag og udflugter.

Det er Rotarys mål at udrydde polio

I 2019 er der nu kun ca. 20 nye tilfælde af polio. Det er Rotarys mål at udrydde polio og derefter sikre at den ikke spreder sig.

World Economic Forum (WEF)

Rotary er repræsenteret som en af de 40 ikke-statslige organisationer (NGOére) ved World Economic Forum.

Repræsenteret i FN

Repræsenteret i FN´s hovedorganisation, UNESCO, organisation for landbrug & fødevarer (FAO) og i UNEP, der er FN´s miljøorganisation.

Høje Taastrup Rotary blev etableret i 1985.

Rotary er et lokalt & internationalt
netværk af aktive erhvervsfolk

Som klubmedlem er du med til at vælge dine egne ledere hvert år og din præsident arbejder sammen med din præsident elect, bestyrelsesmedlemmer og udvalgsformænd om at styre klubben. Din klub betaler kontingent til Rotary International og til gengæld stiller de ressourcer, uddannelse og programmer til rådighed for at hjælpe din klub til at køre effektivt.

Rotary har også forpligtet sig selv til at yde humanitært arbejder bl.a. i form af udvekslingsprogrammer for unge, bekæmpelse af sygdomme og forbedring af forholdene i 3. lande, foruden det arbejde der også gøres i lokalsamfundet. Høje Taastrup Rotary har støttet Gadens børn samt danske Hospitalsklovne.

Der er 1,2 millioner rotarianere i 35.000 klubber, der udfører velgørende og humanitært arbejde over hele verden. Dette netværk af klubber danner Rotary International.